Unaccompanied Asylum Seeking Children (UASC)

The Refugee Council operate the Independent Unaccompanied Asylum-Seeking Children Support Service (IUSS) which is a service for unaccompanied children seeking asylum in England.

You can access this service using the following contact details:

  • If you are an unaccompanied child please call our freephone advice number on 0808 1 75 34 99, message us via WhatsApp on 07888 866 615 or email us at children@refugeecouncil.org.uk
  • إذا كنت طفلًا أو طفلة تطلب اللجوء وتحتاج إلى مشورة أو دعم، يرجى الاتصال بنا على 08081753499 أو مراسلتنا عبر الواتس أب على الرقم 07888866615
  • ዑቅባ ዝደልዩ ቆልዑ እንተ ኮይንኩም  ከምእውን ምኽሪ ወይ ደገፍ እንተደሊኹም  በጃኹም አብዚ ቁጹሪ  ስልኪ 0808 1 75 34 99  ደውሉልና ወይከአ በዚ ዋትስ አፕ ቁጽሪ 07888 866 615  መልእኽትኹም ስደዱልና።
  • ጥገኝነት ጠያቂ  ልጆች ከሆናችሁ እና  ምክር  ወይም  ድጋፍ ከፈለ ጋችሁ እባክዎን በዚህ ስልክ  ቁጥር 0808 1 75 34 99  ይደውሉልን  ወይም በዚህ  ዋትስ አፕ ቁጥር  07888 866 615  መልአክት ይላኩልን።
  • Nếu bạn là trẻ em xin tị nạn và bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo sô: 0808 1 75 34 99, hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua WhatsApp theo số 07888 866 615

Other useful resources include: